Med en teckning gick jag till attack
mot läkarkåren  på den nya orten!