Riktigt säker var jag inte på
det där med tänderna...
men möjligheten var ny!
från bilden får du musiken
och jag tänkte på resten av världen...
Nu är det ingen ide att gå tillbaka... Det är bar en sida kvar att öppna!