Jag var så sorry 
över att göra doktorerna
så sorry och sura 
då dom inte kunde hjälpa mig...

Gå vidare till nästa sida!!
tillbaka