Du ser sidan bäst med stort fönster!
Ritterna...
teckningarna som blev till  i farten!
 
Lastning av häst till tävlingsplatsen
en nog så nervpåfrestande del för både människa och djur!
Här försöker jag med först en bakåtgående rörelse och sen med kliv framåt, förmå en istadig
Contessa att att följa med... vilket inte lyckades!
Men för tecknaren ett kärt motiv!
lll
Glad häst som inte låter sig sadlas!
Pinsam upplevelse vid tävlingsplatsen för ryttaren, som hör de andra ekipagen samlas!
Sadeln kom dock på i tid men minnet blev en teckning.
s
lll
 
På väg ut till Rendez Vous - mötet.
lll
 
 
 
Så är fältet iväg...
denna gång med en kvinnlig Master.
s
lll
 
De första hindren
lätt panik med övertända hästar som bara vill iväg mot täten - mastern!
 
 
lll
 
Dramatik
Just denna situation fick mig att tänka då jag red förbi den liggande ryttaren...
"vilken bild!!!"
 
 
lll
 
Mot upploppet - Halali
Tät klunga ryttare, men med nu ganska sansade hästar.
Publiken riklig och jag vet att synen är mäktig, särkilt då jakthornet ljuder!
 
 
lll
 
 
 
Halali- själva kapplöpningen..
En studie i  ryttarstilar och hästens gångart - galopp -
mot målet som är en rävsvans uppriggat i ett träd.
lll
 
 
 
 
Efter en hård ritt är skötseln av hästen viktigast.
Senare på kvällen blir det jaktbal för en nog så mör ryttare.
Men dit tog jag inte med lusten teckna!
lll
 
 

Tillbaka