hemligt om sjukdomar

Hur hemlighetsfulla är vi om sjukdomar?

Om någon frågar mig om detta så hade jag sagt att hur öppna vi är om vad vi lider av beror på sjukdom. Har man snuva är det ju direkt inget att dölja. Men om du har tappat smak och lukt så kanske du låter bli att prata om detta. Folk kan ju bli nervösa med dig omkring.

Det finns förstås sjukdomar som är lite svåra att diskutera. På min tid så var det kanske ännu värre att drabbas av något som rör det intima livet. Då kunde man ju inte som nu beställa klamydia test online för att kolla något så pinsamt som klamydia i halsen. Det blev till att ta upp saken på vårdcentralen.

Men jag skulle faktiskt vilja säga att vi idag är mer öppna omkring sjukdomar. Även de som rör privata kroppsdelar. Det tycker jag är bra för jag minns hur det var att gå med tankar omkring detta för 40 år sedan och uppleva att det var svårt att få något vettigt råd.

Låt mig lista anledningarna till att vi inte är så hemlighetsfulla om sjukdomar idag:

Ökad medvetenhet och utbildning

Allmänhetens kunskap om hälsa och sjukdomar har ökat genom utbildningsinsatser, hälsoinformation på internet, och publika hälsokampanjer. Detta har hjälpt till att minska stigma och gjort det lättare för människor att diskutera sjukdomar öppet.

Dessutom kan vi ju få informationen online via telefonen eller datorn utan att någon vet om detta. Jag tycker förvisso att forum online kan vara dålig källa till information men bättre att prata än att inte säga något. Bara det att vi kan se på forum att andra har samma bekymmer blir ju en hjälp för att faktiskt våga ta bladet från mun.

Sociala medier spelar stor roll

Sociala medier har spelat en stor roll i att normalisera samtal om hälsa och sjukdom. Människor delar ofta sina egna erfarenheter och utmaningar med hälsan vilket kan inspirera andra att öppna sig och söka stöd.

Själv är jag med i flera hälsogrupper på Facebook. Där förs det samtal om allt från mediciner till kaffelavemang. Det känns tryggt att delta i samtal eller att ställa frågor på detta vis. Mina grupper drivs av experter som kan ge verkligt bra information. Men det är klart, precis som jag själv är det ju ingen som kan lova något och det måste vi komma ihåg när vi deltar i den här typen av forum.

Många gånger så ställer andra frågan som jag har på hjärtat. De gånger jag har delat min oro så har det lugnat mig att få input av andra som gått igenom samma hälsobesvär. Sociala medier är helt klart en stor anledning till att vi inte längre är så hemlighetsfulla omkring våra hälsobekymmer.

älskling jag har
Älskling, jag har just fått tillbaka resultatet av mitt klamydiatest!

Förbättrade rättigheter och skydd för patienter

Lagar och regler som skyddar patienters integritet och rättigheter har blivit striktare vilket ger individer större trygghet när de söker vård eller vill diskutera sina hälsoproblem. Vi vet att läkare och sjukvårdspersonal måste hålla sig till regler. De måste vara försiktiga, idag går det ju till och med att bli stämd för att ha låtit en person födas! De kan inte tvinga på oss någon behandling.

Kanske hänger detta också ihop med hur vi alla har en smartphone i fickan. Om en läkare eller sjuksköterska inte beter sig på rätt sätt så är det snabbt nyheter. Det vet de om och därför är de försiktiga med hur de hanterar patienter när de kanske inte är riktigt säkra på vad som kommer att fungera som behandling.

Dessutom är vi starka tillsammans. Det är inte längre sköt dig själv och skit i andra, en läkare kan inte agera på detta vis. Vi lever i en inkluderande värld och då kommer andras upplevelser också att få betydelse för hur vi ser på sjukdom och om att tala om den.

Förändrade attityder inom sjukvården

Sjukvårdspersonal arbetar mer aktivt med att skapa en icke-dömande miljö där patienter kan känna sig bekväma att tala om sina sjukdomar och hälsoproblem. Detta har bidragit till att minska känslan av skam eller obehag som tidigare kunde förknippas med vissa tillstånd.

Här får vi nog inse att bättre utbildning kan vara en orsak till detta. Ju mer sjukvårdspersonal förstår om psykologi och hur patienter reagerar på deras inställning, ju bättre. Själv har jag god erfarenhet av detta. Jag tycker särskilt att de yngre läkare och sjuksyrror som jag stöter på har en väldigt god attityd där de verkligen försöker lyssna. Men jag kanske har haft tur.

det menar du inte
Det menar du inte…

Läkare online och via chatt

Numera kan du även ta upp dina tankar omkring sjukdom med en läkare som inte känner dig. Det finns flera tjänster där du kan prata med läkare på nätet. Ni kan chatta, prata på telefon eller ha ett videosamtal. Detta ger en avslappnad miljö där det inte känns så besvärligt att diskutera åkommor som kanske känns lite pinsamma.

Breddad representation i media

Medier speglar numera en större bredd av hälsorelaterade ämnen inklusive de som tidigare varit tabu eller stigmatiserade. Detta inkluderar allt från kroniska sjukdomar till mental hälsa och sexuellt överförbara infektioner.

Vi lär oss mycket via media vilket också ger oss möjligheten att ställa en annan typ av frågor när vi kommer in för diagnos och behandling. En del läkare kanske tycker att det här är jobbigt medan andra ser en möjlighet med patienter som är aktiva och vill ta del av arbetet med analys och diagnosställning för att sedan välja en lämplig behandling.

I och med att vi kan prata öppnare omkring våra sjukdomar med mer kunskap så kan vi också få bättre vård. Det är något som jag har sett tydligt omkring mig. Det finns ingen skam i att inte må så bra. Inte ens när det gäller mer privata tillstånd.

Dessa förändringar har tillsammans skapat en mer öppen och inkluderande atmosfär där det är lättare att prata om sjukdomar vilket är avgörande för att förbättra folkhälsan och minska stigma. Jag tycker att det här är väldigt positivt och tänker att det kommer att fortsätta gå i rätt riktning.

Jag hoppas också att detta kommer att leda till att fler behandlingsmetoder och synsätt får plats inom sjukvården. Det tror jag att vi alla skulle tjäna mycket på.